Centrul Pentru Perfectionare in Educatie TeachIT

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL
Metode inovative de evaluare

Tipul activității de perfecționare: Simpozion cu participare indirectă

Categoria în care se încadrează activitatea de perfecționare – Nivel Internațional

Organizatori:

CENTRUL PENTRU PERFECȚIONARE ÎN EDUCAȚIE TEACHIT

și

CENTRUL EUROPEAN PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE

în parteneriat Unitățile preșcolare/școlare participante din România și Republica Moldova

TEMA:

Teorii și bune practici de organizare a conținuturilor în învățământul preuniversitar

GRUP ŢINTĂ:

Cadrele didactice îndrumătoare din învățământul preuniversitar

SECŢIUNI:

 1. Sesiune de comunicări pentru cadrele didactice pe tema propusă (articole/ lucrări);
 2. Exemple de bune practici (proiecte didactice/ teste docimologice cu baremul aferent/ fișe de lucru).

MAPA PROFESORULUI:

 1. Certificat de participare la Simpozion Internațional “Metode inovative de evaluare”;
 2. Diplomă de excelență;
 3. Diploma de participare la schimb de experiență;
 4. Acord de parteneriat pentru educație;
 5. Adeverință participare Simpozion Internațional “Metode inovative de evaluare”, cu ore;
 6. Adeverință organizare Simpozion Internațional “Metode inovative de evaluare”;
 7. Adeverință promovarea imaginii școlii;
 8. Adeverință de publicare articol Simpozion Internațional “Metode inovative de evaluare”, revistă cu ISSN;
 9. Adeverință de membru al revistei;
 10. Adeverință de coordonator revistă națională;
 11. Adeverință publicare material pe platforma educațională/ revista electronică cu ISSN;
 12. Adeverință de colaborator platformă educațională digitală, an școlar 2022-2023;
 13. Adeverință de utilizare a platformei TeachIT.ro, an școlar 2022-2023;
 14. Adeverință Organizator/ Evaluator activitate aplicativă “Metode inovative de evaluare”;
 15. Proces-verbal privind desfășurarea activității de formare profesională “Metode inovative de evaluare”;
 16. Diplome de merit pentru preșcolarii/ elevii care participă la activitatea aplicativă “Metode inovative de evaluare” (online – variantă printabilă, personalizabilă);
 17. Revista în format pdf, online, Lucrările Simpozion Internațional “Metode inovative de evaluare”;

REDACTAREA ARTICOLELOR PENTRU PUBLICARE:

Toate materialele trimise trebuie să respecte OBLIGATORIU SI CUMULATIV următoarele cerințe pentru a fi publicate în revistă:

 1. Vor avea între 2-6 pagini în format A4.
 2. Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri, aliniere stânga-dreapta (Justify), margini egale de 2 cm, maxim 2 fotografii inserate în text.
 3. TITLUL va fi scris folosind doar litere mari, aliniat central.
 4. Sub titlul articolului (aliniere la dreapta, italic), vor fi menționate: prenumele și numele autorului, denumirea unității de învățământ în care profesează.
 5. Fiecare lucrare va conține obligatoriu bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an;

*Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține participanților;

*Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va plăti taxa și va primi documentele cuprinse în „MAPA PROFESORULUI

*Articolul se trimite on-line, din contul de client de pe site

ÎNSCRIERE SIMPOZION: se face direct pe site

 • 80 lei, pentru cei care doresc documentele în format electronic
 • 110 lei pentru cei care doresc documentele prin Poșta Română

*Taxa de înscriere presupune participarea cu maxim trei materiale în cadrul Simpozionului, costul redactării publicației cu ISSN și al diplomelor, adeverințelor, dar și expedierea acestora (când se alege aceasta variantă).

Data limită de primire a înscrierilor (plată taxă și trimitere material spre publicare):
29 IUNIE 2023

Data de eliberare a documentelor:
30 IUNIE 2023

*Documentele cuprinse în MAPA PROFESORULUI vor fi disponibile în contul dumneavoastră de client de pe site. În cazul în care ați optat pentru varianta tipărită, documentele vor fi expediate prin Poșta Română pe data de 30 IUNIE 2023.

*Revista va fi disponibilă pe site începând cu data de 15 IULIE 2023.